Informes, valoracións e peritaxes xudiciais

Redacción de informes sobre arquitectura, urbanismo, código civil…
Valoracións de obras e inmobles.
Realización de peritaxes xudiciais con informes e ditames para procesos xudiciais.