Que é e para que serve o certificado de eficiencia enerxética

Desde o ano 2013 o certificado de eficiencia enerxética é, salvo escasas excepcións, obrigatorio nos supostos de venda e arrendamento dun inmoble. É por iso polo que, na actualidade é moi frecuente oír falar deste documento, que ten que ser elaborado por un profesional competente. Desde Área de Arquitectura tentaremos aclarar as principais cuestións relativas ao certificado de eficiencia enerxética, e estamos dispoñibles nas nosas oficinas de Boiro para resolver todas as dúbidas e casos concretos.

Que é exactamente o certificado de eficiencia enerxética?

Trátase dun documento elaborado por un técnico competente que informa sobre as características enerxéticas dun determinado inmoble. O certificado de eficiencia enerxética realiza, en definitiva un cómputo do consumo anual de enerxía que necesita un inmoble en circunstancias normais e cualifícao nunha escala de 7 niveis que van da Á a  G, segundo sexa máis ou menos eficiente.

Como funciona a escala?

A escala contén 7 letras que van da Á  a  G. A etiqueta A’ significa que a vivenda é máis eficiente  energéticamente e  vai descendendo ata a ‘G‘, a menos eficiente. Hai que ter en conta que a etiqueta dun edificio caduca ós 10 anos (a non ser que o titular queira actualizar o certificado antes da data de vencemento).

Cando debo solicitalo?

Desde o ano 2013, en caso de querer vender ou alugar un inmoble é obrigatorio que o propietario do mesmo estea en posesión do certificado de eficiencia enerxética. Cabe dicir que existen algúns supostos nos que o certificado non sería obrigatorio como edificacións que estean abertas ou talleres para labores agrarios. Recomendámosche que consultes connosco no caso de que teñas calquera dúbida sobre a necesidade do certificado nun caso concreto.

Quen pode elaboralo?

O certificado debe estar redactado por un profesional competente, como pode ser un aparellador ou un arquitecto, entre outros. En Área de Arquitectura somos especialistas na elaboración de certificados de eficiencia enerxética.

O certificado de eficiencia enerxética converteuse nun elemento imprescindible nas transaccións inmobiliarias, por iso en Área de Arquitectura esperámosche na Avenida da Constitución de Boiro para resolver todas as túas dúbidas e orzar o teu certificado.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *